Zypadhera proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu (300 mg) – 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły