Staloral z. podst. 507 (kot) 100% roztwór do stosowania doustnego i podjęzykowego (Dawki podstawowe: stężenie: 0,1 IR/ml, 1 IR/ml. 10 IR/ml, 100 IR/ml lub stężenie: 0,1 IC/ml, 1 IC/ml. 10 IC/ml, 100 IC/ml; dawki podtrzymujące: stężenie 100 IR/ml lub stężenie 100 IC/ml) – 4 fiol. 10 ml