Act-HiB proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (10 mcg polisacharydu otoczkowego Haemophilus influenzae typ b skoniugowanego z 18-30 mcg toksoidu tężcowego/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml)) – 1 fiol. proszku + amp.-strzyk. rozp. bez igły